Σκοπός της εταιρείας ΔΑΕ Σιντική είναι:

1. Η τουριστική προώθηση, προβολή και ανάδειξη του Δήμου Σιντικής, με τον συντονισμό ενεργειών, οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, για την προώθηση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Ειδικότερα προκρίνονται:
   α) η διοργάνωση, η συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την τουριστική αναβάθμιση του Δήμου Σιντικής,
   β) η εξυπηρέτηση προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
   γ) η συνεργασία με φορείς, οργανώσεις, συλλόγους και επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού για την υλοποίηση τουριστικών προγραμμάτων.

2. Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η εκμετάλλευση της γεωθερμίας και όλων των ήπιων μορφών ενέργειας όπως η αιολική, ηλιακή, βιομάζας με τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεθέρμανση και ιδιαιτέρως η αξιοποίηση των ιατρικών δυνατοτήτων του γεωθερμικού ρευστού.

3. Η διάσωση, διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου Σιντικής μέσω της ανάδειξης της φυσιογνωμίας, της εικόνας και της ιστορίας της περιοχής στο πλαίσιο της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής και άυλης κληρονομιάς, της δημιουργίας δομών, σχεδιασμού και υλοποίησης μιας συνολικής πολιτιστικής πολιτικής και της ενίσχυσης δημοτικών καλλιτεχνικών, ιστορικών ή αθλητικών οργανισμών και φορέων και η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

4. Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση αεροδρομίων του Δήμου Σιντικής, αλλά και η αξιοποίηση υπαρχουσών και μελλοντικών υποδομών και παροχής υπηρεσιών τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης, οι οποίες δύνανται να υποστηρίξουν την τοπική οικονομία, όπως μουσεία, ενυδρεία – ερπετάρια, το λιμανάκια, οικοπερίπτερα κτλ.

5. Η λειτουργία του υπάρχοντος καθώς και του νέου υδροθεραπευτηρίου και του ξενοδοχείου, του λαϊκού και αστικού ξενώνα.

6. Η δημιουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για κάθε είδους λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εμφιάλωση ύδατος και ο εκσυγχρονισμός και εξυγίανση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων.

7. Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση όλων των υδάτινων πόρων, ορεινού όγκου και πρότυπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται  [3] υδροηλεκτρικά έργα, πράσινη ανάπτυξη, αξιοποίηση της Λίμνης Κερκίνης, του ποταμού Στρυμώνα και των παραποτάμων του.

8. Η κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών.

9.Η υλοποίηση ελληνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής στους προαναφερόμενους τομείς, καθώς και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, συμβολαίων και συμπράξεων που θα επικεντρώνονται στην εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων.

10. Η ανάπτυξη βιώσιμων συμπράξεων και προγραμματικής συνεργασίας με άλλους φορείς.»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ