Τα Λουτρά Σιδηροκάστρου επαναλειτουργούν με όλα τα μέτρα ασφαλείας